w1

            เราชื่อว่ามีหลายคนอยู่ไม่น้อยที่ต้องการ ทำห้องครัวเอง เพราะไม่เพียงแค่ได้ควบคุมการทำงานเองเท่านั้น แต่ยังได้ลงมือทำครัวด้วยตนเองในงานบางส่วนซึ่งทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของคุณเป๊ะ ๆ

วันนี้เราเลยแอบเอาทริคในการทำห้องครัวเองมาฝากให้กับคนที่ต้องการลงมือทำห้องครัวด้วยตัวเอง ว่าแต่ทริคที่ว่าจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่า

 

            เลือกวัสดุที่ดีมีคุณภาพ การเลือกวัสดุเข้ามาทำห้องครัวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากคุณเลือกวัสดุที่ไม่ดีมาใช้ในห้องครัวนั้นก็จะทำให้คุณต้องเปลี่ยนของใหม่ไปเรื่อยๆ แต่การเลือกของดีเข้ามาใช้ในห้องครัวทำให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนของบ่อย ๆ เสียเวลาซ้ำ ๆ ไปกับเลือกของใช้เดิมนั่นเอง

 

            อย่าลืมคุมเรื่องงบประมาณเรื่องค่าจ้างช่าง แม้ว่าคุณจะลงมือ ทำห้องครัวเอง แต่งานบางอย่างก็ต้องอาศัยความช่วยแหลือจากช่างที่มีฝีมือด้วยเหมือนกัน เช่น การวางระบบน้ำเข้ามาในห้องครัว หรือการต่อสายไฟเข้ามาในห้องครัว ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องนี้ก็ควรให้ช่างเข้ามาจัดการให้ดีกว่า นั่นก็เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของงานระบบต่าง ๆ

 

            อย่าขี้เหนียวเกินไป หากคุณเป็นเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่ต้องการทำห้องครัวเองเพราะอยากให้ใช้เงินน้อยที่สุด นี่อาจเป็นความคิดที่ผิด เพราะการทำทุกอย่างด้วยตัวเองนั้นก็ทำให้คุณเสียเวลาเหมือนกัน ฉะนั้นอย่าขี้เหนียวเรื่องการจ้างคนที่มีฝีมือมาทำงานให้

 

            อุปกรณ์ต้องพร้อมและใช้งานอุปกรณ์ให้เป็น การ ทำห้องครัวเอง นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยหากคุณใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างเป็น แต่มันจะเป็นเรื่องยากทันทีหากคุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์นั้นได้ เพราะการใช้งานอุปกรณ์แบบรู้เท่าไม่ถึงการนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ถ้าคุณคิดว่าจะทำห้องครัวด้วยตัวเองทุกอย่างแล้วล่ะก็อย่าลืมไปศึกษาดูวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนลงมือทำเองจริงๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันด้วยล่ะ

 

            วางแผนการทำครัวให้พร้อม ก่อนทำห้องครัวที่ไม่ว่าจะทำเองหรือให้คนอื่นทำให้ คุณควรมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการวางแผนให้ดี เช่น จะต้องซื้ออะไรก่อน จะต้องติดตั้งระบบอะไรภายในห้องครัวก่อน เพราะหากคุณทำพลาดขั้นตอนหรือข้ามขั้นตอนของการทำห้องครัวไปก็อาจทำให้ต้องรื้องานใหม่แล้วมาแก้ไขกันทีหลัง ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำใหม่และเสียเงินในการรื้ออีกด้วย

 

            เหล่านี้ทริคบางส่วนที่เราเอามากระซิบบอกให้คนที่กำลังจะ ทำห้องครัวเอง อย่ารอช้า! ถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทำห้องครัวเองแล้ว ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย!