รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-X0230 ตู้ครัว ขาว 1600 600 900 24,782.-
SS-X0231 ตู้แขวน ขาว/วอลนัท, ขาว/หิน 1600 315 801