รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-E0071 ตู้ทีวี ขาว/ผ้าอังกฤษ/ลายไม้อิตาลี 1500 500 2000 7,812.-
SS-T0052 โต๊ะกลาง ดำ 800 600 430 1,883.-

*ขนาดช่องใส่ทีวี 150x98ซม.                                                            ราคารวม 9,695.-