รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-H0091 ตู้ทีวี ขาว 2400 600 2205 20,790.-
SS-T0085 โต๊ะกลาง ขาว 900 600 450 2,863.-

ราคารวม 23,653.-