รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-B0258 เตียง 5 ฟุต มีไฟ ขาว 1630 2206 1015 9,919.-
SS-B0168 เตียง 6 ฟุต มีไฟ ขาว 1930 2206 1015 10,132.-
SS-B0160 ตู้เสื้อผ้า 3 บาน เปิด ขาว 1420 600 1935 14,316.-
SS-C0193
SS-D0100
ตู้อเนกประสงค์+กระจก ขาว 970 460 1762 7,660.-
SS-B0169 ตู้ข้างเตียง ขาว 670 460 595 3,274.-
SS-S0101 ตู้ทีวี 1.57M. ขาว 1570 460 740 7,746.-

ชุด 5/6 ฟุต 42,915.-/43,128.-