รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-B0282 เตียง 5 ฟุต ที่เก็บของ ขาว/ลายผ้าอังกฤษ 1570 2114 900 11,774.-
SS-B0281 เตียง 6 ฟุต ที่เก็บของ ขาว/ลายผ้าอังกฤษ 1880 2114 900 13,364.-
SS-W0247 ตู้บานเลื่อน 3 บาน ขาว/ลายผ้าอังกฤษ 1770 600 2000 16,007.-
SS-D0154 โต๊ะแต่งหน้า + สตูล ขาว/ลายผ้าอังกฤษ 800 480 1700 5,904.-

SS-S0136

ตู้ทีวี 1.2 M. ขาว/ลายผ้าอังกฤษ 1200 400 600 2,865.-

ชุด 5/6 ฟุต 36,550.-/38,140.-