รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-B0184 เตียง 6 ฟุต มีไฟ ขาว 1930 2204 950 8,593.-
SS-W0168 ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด ขาว 1386 580 1925 9,299.-
SS-D0108 โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขาว 800 400 1666 3,274.-
SS-B0185 ตู้ข้างเตียง ขาว 570 400 450 1,520.-

SS-S0130

ตู้ทีวี 1.42 M. ขาว 1420 440 700 4,355.-

ชุด 6 ฟุต 27,041.-