การออกแบบ ตู้เสื้อผ้า ชั้นเก็บของ ชั้นวางของ ในแบบ Walk In Closet Room

   ท่านจะได้ใช้ส่วนของพื้นที่ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ในการเก็บเสื้อผ้า กระเป๋า หมวก อุปกรณ์เครื่องประดับตกแต่งตัว ฯลฯ รวมไปถึงจัดเก็บอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ ทีมออกแบบจะจัดสัดส่วนวางของที่ลงตัวเหมาะสม และมิดชิดซึ่งจะช่วยรักษาสภาพสิ่งของของท่านให้คงทน ป้องกันฝุ่นเกาะ โดยการออกแบบประตู ลิ้นชัก ให้เปิด- ปิด อย่างสะดวก

Walk in Closet - U Shape

   การออกแบบห้องแต่งตัว แบบ Walk in Closet - U Shape เป็นการใช้พื้นที่แบบเต็มที่ มีการกำหนดการจัดวางที่ต้องดูเข้ากันทั้งโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ การทำ Walk in Closet แบบ U Shape นี้ เหมาะสำหรับตำแหน่งหรือห้องที่มีพื้นที่ขนาดกลาง ถึงกว้าง เพราะเนื่องจาก เราจะต้องใช้ทุกด้านในการวางโครงสร้างแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับการใช้งาน ด้วย จะทำให้การจัดเก็บและการใช้งาน สามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

Walk in Closet - i Shape

   การออกแบบห้องแต่งตัว แบบ Walk in Closet - i Shape เป็นการใช้พื้นที่แบบเท่าที่จำเป็น มีการกำหนดโครงสร้างที่ไม่เยอะมาก เน้นการใช้งานใส่วนหลักๆ ไม่จำกัดด้านหรือมุมของห้อง สามารถจัดวางได้ตามความต้องการในด้านใดด้านหนึ่ง การทำ Walk in Closet แบบ i Shape นี้ เหมาะสำหรับตำแหน่งหรือห้องที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก ไม่กว้างมาก มีทิศทางการจัดวางที่จำกัด เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของ Walk in Closet แบบ i Shape ให้ดี เพื่อที่จะป้องกันปัญหาการใช้งานที่ไม่สะดวกได้ในอนาคต และที่สำคัญ จำเป็นต้องมีขนาดพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งอาจจะมองว่าไม่เกิน 50% ของพื้นที่ทั้งหมดก็ได้ เช่น แนวกำแพงในห้องนอน หรือแนวกำแพงทางเดินก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องเดินผ่านหรือใช้สอยได้สะดวกนั้นเอง 

ผลงาน WALK IN CLOSET.

   ภายในห้อง Walk In Closet จะถูกออกแบบ ให้มีราวเก็บแขวนเสื้อผ้า ลิ้นชั้นเก็บของ ชั้นวางของ ตะแกรงตะแกรงใส่ผ้า ราวแขวนกางเกง ออกแบบ เพื่อจัดวางของใช้ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ภายในตู้หรือห้อง Walk In ทีมงานจะออกแบบชั้นเก็บและวางของ ต่างๆ อย่างแยบยล ทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวกคุ้มค่า เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

 • Walk in Closet
  Walk in Closet

  U-Shape

 • Walk in closet
  Walk in closet

  I-Shape

 • Walk in closet
  Walk in closet

  L-Shape

 • Walk in closet
  Walk in closet

  U-Shape

 • Walk in closet
  Walk in closet

  I-Shape

 • Walk in closet
  Walk in closet

  L-Shape

Ayara Decoration Line 1656 Co.,Ltd.

ไอยราเฟอร์นิเจอร์

T. 062-975-9665

สามารถเยียมชมเว็บไซต์ ได้ที่นี่

link walkinclosetroom

Walk in Closet - L Shape

   การออกแบบห้องแต่งตัว แบบ Walk in Closet - L Shape เป็นการใช้พื้นที่แบบมุมห้อง 2 ด้าน นั้นหมายความว่า พื้นที่ที่ใช้จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ขนาดกลาง ถึงกว้าง เพราะ การจัดวาง  Walk in Closet - L Shape จะเน้นไปในส่วนการการจายตำแหน่งค่อนค้างเต็มพื้นที่ โดยที่ไม่มีหน้าต่าง หรือ แนวเสามากั้นขวาง ทำให้การทำ Walk in Closet - L Shape อาจจะมองไปในการเป็นห้องเฉพาะหรือ มุมเฉพาะ มากกว่า ยกเว้นกรณีที่ห้องของคุณมีมุมห้องที่กว้างแบบ 2 ด้าน ก็สามารถทำได้ ซึ่งก็ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับใช้สอย โดยให้คำนึงจาก มุมด้านหนึ่งของ L Shape แล้วมองตรงไปยังมุมอีกด้านหนึ่งของ L Shape หากสามารถเดินผ่านได้ ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งต่างมาติดขัด หรือติดขัดไม่มาก ก็สามารถทำได้ แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสในเรื่องพื้นที่การใช้สอย ก็ทำได้เช่นกันครับ