รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-E0071 ตู้ทีวี ดำเยอรมัน/ผ้าอังกฤษ/ลายไม้อิตาลี 1500 500 2000 9,742.-
SS-T0052 โต๊ะกลาง ขาว 800 600 430 1,883.-

*ขนาดช่องใส่ทีวี 180x100 ซม.                                                              ราคารวม 11,625.-