รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-H0097 ตู้ทีวี ขาว 2000 550 2215 15,408.-
SS-T0058 โต๊ะกลาง ขาว 900 600 450 2,863.-

ราคารวม 18,271.-