รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-E0068 ตู้ทีวี ดำเยอรมัน 1800 500 2005 10,593.-
SS-T0052 โต๊ะกลาง ดำเยอรมัน 800 600 430 1,883.-

*ขนาดช่องใส่ทีวี 150x100 ซม.                                          ราคารวม 12,476.-