รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-E0068 ตู้ทีวี ขาว 1800 500 2005 10,593.-
SS-T0052 โต๊ะกลาง ขาว 800 600 430 1,883.-

 ราคารวม 12,476.-