รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-E0065 ตู้ทีวีบิ้วอิน ขาว 1200 300 2000 4,988.-