รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-B0280 เตียง 5 ฟุต ที่เก็บของ ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 2086 2136 950 10,394.-
SS-B0279 เตียง 6 ฟุต ที่เก็บของ ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 2400 2052 950 10,982.-
SS-W0242

ตู้เสื้อผ้า 3 บาน เลื่อน

ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 1770 600 2005 16,007.-
SS-D0152 ตู้แต่งตัว ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 600 300 1720 3,642.-
SS-S0137 ตู้ทีวี 1.2M. ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 1200 400 605 2,865.-

ชุด 5/6 ฟุต 32,908.-/33,496.-