รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-B0276 เตียง 5 ฟุต ที่เก็บของ Gray Slacks/ดำเยอรมัน/ไม้อิตาลี 1570 2144 900 9,640.-
SS-B0275 เตียง 6 ฟุต ที่เก็บของ Gray Slacks/ดำเยอรมัน/ไม้อิตาล 1880 2144 900 10,377.-
SS-W0240 ตู้เสื้อผ้า 3 บาน เลื่อน Gray Slacks/ดำเยอรมัน/ไม้อิตาล 1772 600 2005 16,726.-
SS-D0151 ตู้แต่งตัว Gray Slacks/ดำเยอรมัน/ไม้อิตาล 600 300 1720 3,642.-
SS-S0135 ตู้ทีวี 1.2M. Gray Slacks/ดำเยอรมัน/ไม้อิตาล 1200 400 605 2,865.-

ชุด 5/6 ฟุต 32,873.-/33,610.-