รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-B0247 เตียง 6 ฟุต ข้างลอย ขาว 1900 2052 950 8,571.-
SS-W0224 ตู้เสื้อผ้า 5 บานเปิด ขาว 2014 600 2005 13,621.-
SS-D0137 ตู้แต่งหน้า ขาว 1000 430 1355 6,409.-

ชุด 6 ฟุต 28,601.-