รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-B0267A เตียง 5 ฟุต ที่เก็บของ ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 1580 2129 900 7,792.-
SS-B0266A เตียง 6 ฟุต ที่เก็บของ ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 1880 2129 900 8,175.-
SS-W0243 ตู้เสื้อผ้า 4 บานเลื่อน ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 2200 600 2005 18,770.-
SS-D152 โต๊ะแต่งหน้า พร้อมสตูล ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 800 480 1700 5,904.-
SS-B0268 ตู้ข้างเตียง ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 400 400 420 931

SS-S0132

ตู้ทีวี 1.2 M. ขาว/เมเปิ้ลลอฟท์/ดำเยอรมัน 1200 400 605 2,865.-

ชุด 5/6 ฟุต 36,262.-/36,645.-