รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า สี ขนาดสินค้า (มม.) ราคา
กว้าง ลึก สูง
SS-B0273 เตียง 5 ฟุต ที่เก็บของ ขาว/วอลนัท 166 2129 900 8,443.-
SS-B0249 เตียง 6 ฟุต ที่เก็บของ ขาว/วอลนัท 1870 2129 900 8,443.-

SS-W0225

ตู้เสื้อผ้า 3 บานเลื่อน ขาว/วอลนัท 1770 600 2000 14,317.-
SS-D0139 โต๊ะแต่งหน้า + สตูล ขาว/วอลนัท 700 400 1685 3,724.-
SS-E0059 ตู้ทีวี AIMANE ขาว/วอลนัท 1600 400 510 3,028.-

ชุด 5/6 ฟุต 29,512.-